5 תשובות
רק לא קצוץ
תלוי למי
לא מרינס

לרוב האנשים שראיתי אני חושבת התאים יותר לא מרינסרק לא ארוך (לדעתי!)
עכשיו ראיתי מרינס וזאת התספורת השנואה עליי לבנים פשוט לא ידעתי שיש לזה שם