2 תשובות
השטח היבשתי כולל רק נגיד נהרות ואגמים וימים קטנים שנמצאים בשטח.
שטח ימי זה יכול להיות ין או אוקיינוס גדול שלא שייך רק למדינה אחת, לדוגמא הים התיכון
שואל השאלה:
תודה הצלת אותי
אנונימית