3 תשובות
פשוט משקאות אחרים מסוכרים.
אתה יודע להבדיל
כי אין טעם אם זה לא היה מים כן היה לזה טעם
שופכים לך משהו לפה ואין לו טעם זה די ברור שזה מים