3 תשובות
מקבלים אבל מאוד מאוחר
לא לא מקבלים שאלון העדפות זה לפי הציונים של יום המאה
פשוט ישבצו אותה לפי צורכי הצבא