תשובה אחת
חוק ראשון של ניוטון-חוק ההתמדה.
הוא אומר שכדי שגוף ינוע צריך לא להפריע לו להמשיך לזוז.
וכדי שגוף יעצר,צריל להפעיל עליו כוח ולעצור אותו.

החוק השלישי אומר שאם גוף אחד מפעיל כוח על גוף 2 אז הגוף 2 יפעיל כוח על גוף אחד.
כוח שווה ומנוגד בכיוונו.

החוק השני של ניוטון.
זה אומר ששקול הכוחות(סכום הכוחות הפועלים על הגוף)
הוא לא אפס.
הנוסחא היא
שקול הכוחות שווה למסה כפול תאוצה
באותו הנושא: