3 תשובות
משתלטת על ההגה ועוצרת את הנסיעה, תוך כדיי קריאה למשטרה בפלאפון
יורדת מהאוטובוס
דופקת לו סטירה