2 תשובות
אני לא יודע באמת o.o אמורים לשלוח בדואר לדעתי
לוקחים את זה מבית הספר אחרי כמה חודשים. תתקשר לשאול במזכירות אם הגיע.
אנונימית