9 תשובות
קצרה ומעל מדים
~v~
חולצה קצרה
קצרה
קצרה חם היום
קצרה וגקט
קצרה.
קצרה