2 תשובות
כנראה שמע ממשהו שאת מחבבת אותו והוא עוד לא עיכל את זה . אז עכשיו מתחמק ממך
התחברות ל