תשובה אחת
יש חיות מצד אחד של המסך וצריך לעזור להן לחצות לצד השני דרך כל המכשולים שעומדים בדרך
התחברות ל