תשובה אחת
px - אומר כמה האורך / רוחב של אלמנט מסוים יהיה בפיקסלים.
יהיה קבוע בכל פעם ויראה זהה בין כל המופעים שלו (על מסך באותה הרזולוציה).
אלמנט באורך 100 פיקסלים, יהיה זהה באורך לאלמנט אחר באורך 100 פיקסלים.

% - אומר כמה מהאורך / רוחב שנתון לאלמנט הוא יתפוס.
אם נניח ההורה של אלמנט מסוים הוא ברוחב 80 פיקסלים, וניתן לאלמנט width של 50% - הוא יהיה באורך 40 פיקסלים.

* לא התייחסתי לpadding / border ועוד כמה דברים, מה שכתבתי זה רק בכדי להבין את ההבדלים בפשטות.
התחברות ל