8 תשובות
שואל השאלה:
זה נכון לכתוב lil Princess?
נסיכה קטנה..
אנונימית
שואל השאלה:
או שיותר נכון לכתוב, Lil princess
אנונימית
תמיד בתחילת משפט באנגלית יש אות גדולה
התחברות ל