3 תשובות
מה ? לא הבנתי..אה ...שיחסיכם הם כמו גרעיני רימון.. אממ..
למה שהוא יגיד את זה מה
אל תתפסי אותי בזה אבל הוא אפס והוא אמר שכמה יש לרימון 365 גרעינים טעימים בסוף הם נגמרים כאילו היה טוב בהתחלה אבל זה היה חייב להגמר בסוף כי נגמר הטעם