2 תשובות
טסט פנימי - זה מהבית ספר לנהיגה של המורה שלך, בא מורה אחר מאותו בית ספר עם המורה שלך בוחן אותך בטסט ובודק אם אתה מוכן לטסט חיצוני, יכול להתחיל ולהיגמר איפה שהמורה שלוקח אותך רוצה לא חייב ממשרד הרישוי, בעקרון זה אמור לדמות טסט חיצוני.
טסט חיצוני - עושה לך טסטר חיצוני ממשרד הרישוי אתה לא יודע מי זה ולא תוכל לדעת מי זה עד הרגע שהוא נכנס לאוטו, מתחיל ממשרד הרישוי ונגמר במשרד הרישוי.
חיצוני קובע אם תקבל רשיון או לא פנימי קובע אם תיגש לטסט או שעדיין לט