4 תשובות
נכון לחלוטין.
אנונימית
צודק, אני לא רואה בזה בעיה.
די צודק
יש דברים םה שילדים מתחת לגיל הזה לא צריכים להיחשף אליו.
שהוא הגיוני ומובן לחלוטין
התחברות ל