4 תשובות
לקחת בן אדם ולומר לו/לתת לו משהו ובכך להסית אותו נגדך או נגד כל אדם אחר
שכנוע בני אדם באמצעים כאלה ואחרים לעשות מעשים שהם נגד אמות המידה המוסריים, כמו רצח, גניבה וכו'.
הסתה יכולה להיות גם אמירת אמירות שקריות שמטרתן להביא לשנאה שאינה מצודקת, שנאה שעלולה להביא למעשים לא מוסריים.
להרחיק בן אדם מנורמה מסויימת, ולהרגיל אותו לדבר שהיה נראה בעיניו אסור/רחוק ממנו/לא משתייך
הסתה היא גרירה, שכנוע או עידוד של קבוצת אנשים לפגוע באנשים אחרים או לעשות מעשה שלילי.
שכנוע, עידוד או גרירה של אדם יחיד לעשות מעשים שליליים או לפגוע בזולת היא שידול.
התחברות ל