5 תשובות
ההגדרה לכפייה דתית היא כאשר הדת מונעת מהאדם לעשות דברים יומיומיים בחייו, כמו לנסוע באוטובוס בשבת.
Aro
חח לא.
אנונימית
בשניהם מדובר בדבר שכופים עליך לעשות נגד ההשקפה והרצון האישי שלך
תסתכלי על המדינה שלנו, זו כפייה דתית.
תסתכלי על איראן, זו כפייה דתית.
כפייה דתית.
כפייה מצד הממשלה על אזרחים לפעול לפי חוקי דת בחיים הפרטיים שלהם בכל צורה כלשהיא.
חוקתית. כלכלית. פיזית. וכדומה.
(ויש לא מעט)

"כפייה חילונית".
מניעה מצד הממשלה על אזרחים מלקיים או להאמין בדת שלהם בכל צורה כלשהיא.
חוקתית. כלכלית. פיזית. וכדומה.
(הדבר היחיד ששמעתי עליו שאנשים רואים כ"כפייה חילונית" בישראל. זה החוסר בכפייה דתית)
(אם המדינה לא מצייתת לחוקי הדת. זה בעזרת הוקוס פוקוס הופך את זה לכפייה חילונית)