2 תשובות
how much אומרים על כסף
how many אומרים על,
למשל כמה הם
How much- משהו שלא נספר
How many- משהו שנספר
אנונימית
התחברות ל