13 תשובות
מדיח
אבל תפקידי הוא לפנות אותו אוף
אמא שלי שוטפת הכל
אני בסטיפס או בפורטנייט להנאתי
שוטפים כלים
כלים
מדיח
אני שוטפת כלים
יש מדיח אבל אני מעדיפה לשטוף
שוטפת כלים
גם וגם
יש אבל יש דברים שלא הולכים למדיח.
אני שוטף מעמיס ומפנה
אני לא שוטף כלים אבל אין לנו מדיח.
אני אחראי על הזבל ועל הניקיון של החצר ושל החדר שלי.
אין לנו מדיח


שוטפים כלים
שווטפים