2 תשובות
יחשוב שלוש פעמים
למה שהוא לא יקח לך את הטלפון ויחזיר בגלל התמונה מי בתמונה?