תשובה אחת
מאמינה שתהיי ברם 2
זה גם תלוי כמה זמן נשאר לך לשחרור