תשובה אחת
כנראה אין חיבור נכון .. בגלל זה
התחברות ל