6 תשובות
דיגיטלי
רגיל.
דיגיטלי זה לפי דעתי ילדותי וכל מי ששם שעון דיגיטלי נראה ממש פאג בעיני אז רגיל
דיגיטילי