12 תשובות
M
L / XL
My daddy is XXX
אנונימי
מאמינה שL/M
לא ראיתי אותו המון זמן.
XXL
נראה לי XL
וואלה לא יודע לא בדקתי
XXXL והוא יעשה ניתוח בקרוב... ):
אנונימית