5 תשובות
גדול או שווה
קטן או שווה
תלוי בתרגיל..
או שווה
שואל השאלה:
ואם זה קשור לאי שיוויונים ?
אנונימית
a<0 (ויש מיתחת לסימן > קו ) אז זה אומר שa הוא כול מספר שקטן מ0 אבל גם יכול להיות שווה ל0
זה אומר שהמספר גדול/ קטן (תלוי לאיזה כיוון) וגם שווה לאותו מספר שכתוב