11 תשובות
כן, אעשה צבא.
אעשה צבא
צבא
שירות לאומי
קיבלתי פטור לצערי רפואי
צבא
מחר סמל