תשובה אחת
אל
תלחץ עלייה לבוא ואז אולי היא תראה שנרגעת ושאתה כבר לא שואל אותה ואולי היא תרצה