2 תשובות
הגיוני זה לא, קרה? אולי
זו אמונה, אם תאמין שכן אז כן.
זה כמו ביהודות: איך משה פתח את הים לשנים? איך מקל הופך לנחש? איך סנה יכול לבעור ולא להישרף? איך ירד אוכל מהשמים?
אנונימי