תשובה אחת
כי הם לא צבועים ומתיפיפים לשם שינוי (לא שאני חושבת שהם פחות מפורסמים)