2 תשובות
רכב פרטי זה שלך
רכב משא זה משאית
רכב ציבורי מונית או אוטובוס
רכב פרטי זה הרכב שלך
רכב משא קל או כבד זאת משאית
רכב ציבורי זה מונית או אוטובוס