10 תשובות
הללויה!!!!
האתר מת
אמן בקשה
כןן בבקשה
סוף סוף
סוףסוף ברוך שפטרנו
כן כןן
אז איזה שעה אמרנו שעכשיו?