9 תשובות
יותר
שעה יותר בקיץ ישנים שעה פחות
יותר !!
שעה יותר כי זה אחרוה
שעה יותר כי זה אחורה
בלילה שמחליפים את השעון יושנים שעה יותר, כל שאר הלילות זה אותו דבר
שעה יותר
מתווסף לרשימה של הדברים שאני אוהבת בחורף