8 תשובות
שתיים בלילה
בשתיים בלילה זה יחזור אחורה לאחת בלילה
בשתיים בלילה.
ב2 בלילה יחזור להיות 1
היום כן?
אנונימי
שואל השאלה:
מחר^
אנונימית
היום בלילה (זאת אומרת מחר בשתיים, והופך לאחד)