4 תשובות
0 שעות
10-15
8 אבל הפסקתי מזמן
אני מדריכה בבנ"ע ומתנדבת במד"א ועושה עוד די הרבה דברים שיכולים להחשב מחויבות אז אם הייתי טורחת לחשב הרבה
אני פשוט אחתים את הקומונרית שלי בסוף חודש ארגון