תשובה אחת
אם יש לך 2 נקודות על המעגל
דבר ראשון: את בודקת אם זה קוטר
איך? את בודקת אם האמצע של הנקודות הוא גם הרדיוס של המעגל
אם כן, זה מיתר. ואז נקודת האמצע שמצאת, היא מרכז המעגל