2 תשובות
שואל השאלה:
ב א כן כי 7 מתחלק באחד
וב-ב לא כי 7 לא מתחלק ב 2?
אנונימית
כד א'
כדורים לבנים : 3x
כדורים אדומים : x

כד ב'
כדורים לבנים : 2y
כדורים אדומים 3y

א. כן, כי אם נציב במקום x , שבע, נקבל שיש פי שלושה כדורים לבנים מאדומים.
ב.לא, כי לא ניתן להציב במקום הy מספר שלם שייתן שבע