8 תשובות
חופש?
חופש, חופש ביטוי
ציפור מעופף, בדרך כלל סמל לחופשיות, לשחרור לעצמאות
חופש וחירות
חופש צורת ביטויי עצמאות אהבה עצמית
תלוי איזה ציפור
יש ציפור ספציפית שמסמלת מספר מסוים של מיילים שעברו מלחים בים.