תשובה אחת
לא
כתוב עליו ''משתמש זה חסום'' או משהו אחר בסגנון בצבע אדום
ואין לו שום דרך לכתוב בשום מקום