2 תשובות
מה זה
לא.
אין חוק התיישנות על עבירות רצח.