3 תשובות
הגוף עצמו (שרירים, שומן, עצמות וכו') הוא אובייקט.
אובייקט.
גוף אנושי הוא גוף אנושי, אי אפשר לחלוק על זה.
אובייקט