תשובה אחת
אפליקציה כזאת שנגיד יש רקע לבן ושמים מעל מלא צמונות ביחד?