12 תשובות
לבנה
לבנה
Ncf
לבנה
את התשובה ה1000 שלי
ולבנה
לבנה אבל גם כחולה מתאימה
לבנה
לבנה
לבנה
לבנה
לבנה
לבנה