7 תשובות
כן יפה גם
הכל כמעט מתאים עם לבן
כמובן
כן
לבן מתאים להכול..