3 תשובות
בגדים
פיגמה
חליפה נאה, חולצה לבנה מכופרת נאה, עניבה, מגבעת.