4 תשובות
סליחה על החוסר ידע
סליחה על חוסר הידע שלי.
Aso
מה שהם אמרו ^
בורות - חוסר ידע, סליחה על החוסר ידע.