6 תשובות
כן
אנונימית
תלוי עם הוא יבין שזה בציניות
כןן קצת
תלוי אם אתם חברים די טובים
אם אתם לא חברים ממש אז זה מוזר קצת