5 תשובות
לא נראלי
לא
אם יש לו חשבון עיסקי אז הוא יכול לראות ששיתפו אבל הוא לא יכול לראות מי.
הוא לא יודע מי שלח