5 תשובות
כל כל
כך*
אתה מבין מאוד בקרינגיות
תקרנגג אותנו קצת
וואי זו השאלה הכי קרינגית עד היום
תתן לעצמך אגרוף בבקשה, אמרת את מילת ה-ק.