7 תשובות
שואל השאלה:
סתכלו תיאור!
לך תראה דורה
אנונימי
שזה יגיע זה יגיע אתה ממש קטן אל תמהר תתן לה תזמן שלה
שואל השאלה:
לא מכבד אנונימי
בן כמה אתה?
12
אנונימי
אפשר פלוור?