2 תשובות
ברוטו זה לפני הורדת מיסים וכו ונטו זה כמה כסף נכנס לך נקי לאחר כל ההורדות
נטו - לאחר ניכוי פנסיה ומיסים
ברוטו - לפני ניכוי פנסיה ומיסים.